OVER ONS

Interkerkelijk Koor Testify is in het seizoen 1974-1975 gestart als Interkerkelijk jongerenkoor Testify. Die naam is op den duur veranderd in Interkerkelijk koor Testify, maar kortweg spreken wij over Testify.

Testify is een gemengd koor en bestaat uit ongeveer 25 mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Het repertoire van Testify is doorgaans modern, religieus, zowel Engelstalig als Nederlandstalig. Wij vinden het belangrijk om een deel van ons repertoire in het Nederlands te zingen, want dat kan iedereen verstaan. Soms maken we een uitstapje naar een popnummer of een niet-christelijk nummer. Onze dirigent is Bert Bakker. In hem heeft Testify een kritische, betrokken, humoristische en muzikaal begaafde leider.

Wij repeteren elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in PKN De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1, Leek. Lijkt het je leuk om met ons mee te zingen? Kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie.

Testify treedt regelmatig in kerkdiensten op, maar verleent ook graag medewerking aan concerten of bijzondere momenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina.