REPERTOIRE

Het repertoire van Testify is doorgaans modern, religieus, zowel Engelstalig als Nederlandstalig. We zingen vooral met piano en soms nodigen we andere begeleiding uit.